Z diskuze:

Diskuze
2017-04-11 15:53:01 Ahoj, rádi bychom vás pozvali na 9. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané Babylon cup, který se odehraje 1. a 2. července 2017 v Jaroměři, více info na www.babyloncup.cz 2015
2015-03-01 23:16:38 budu Nabídka turnajů
2012-05-02 22:54:07 Dobrý den, zvu Vás jménem TJ Sokolu Těšany na turnaj v malé kopané BisonCup 2012. Více info na webu: www.bisoncup.cz Můžete se těšit nejen na dva dny fotbalových utkání, ale i na pestrý doprovodný program (lety vrtulníkem . . .) a bohaté občerstvení ( grilování, ručně házená pizza, pivo, limo, destiláty a další). Čeká na vás pohostinná jižní morava a pohodový tým pořadatelů. Po sobotní kvalifikaci následuje taneční zábava přímo v areálu TJ Sokolu. Turnaj pravidelně navštěvují účastníci z celé ČR (Brno, Praha, Most, Ostrava, UH. . .), kteří se k nám rádi vracejí. Je pro ně připraveno stanové městečko, náročnější můžou využít ubytování v 2-5 lůžkových pokojích. Více informací a přihlášku naleznete na www.bisoncup.cz S pozdravem za tým pořadatelů Jaroslav NádeníčekDobrý den, zvu Vás jménem TJ Sokolu Těšany na turnaj v malé kopané BisonCup 2012. Více info na webu: www.bisoncup.cz Můžete se těšit nejen na dva dny fotbalových utkání, ale i na pestrý doprovodný program (lety vrtulníkem . . .) a bohaté občerstvení ( grilování, ručně házená pizza, pivo, limo, destiláty a další). Čeká na vás pohostinná jižní morava a pohodový tým pořadatelů. Po sobotní kvalifikaci následuje taneční zábava přímo v areálu TJ Sokolu. Turnaj pravidelně navštěvují účastníci z celé ČR (Brno, Praha, Most, Ostrava, UH. . .), kteří se k nám rádi vracejí. Je pro ně připraveno stanové městečko, náročnější můžou využít ubytování v 2-5 lůžkových pokojích. Více informací a přihlášku naleznete na www.bisoncup.cz S pozdravem za tým pořadatelů Jaroslav Nádeníček HK 3Nicom - Imtec 1:1
2011-04-22 10:59:30 Lukáš předvedl super výkon, tak už jenom protrhnout střeleckou smůlu a bodíky začnou přibejvat HK 3Nicom - FC Finlandia Doubrava A 6:1
2010-10-22 09:01:39 včera super výkon, už stačí ze zbylých dvou utkání urvat 1 bod a jsme na 100% zachráněný

Pravidla Sdružení Malá kopaná Jihlava 23.04.2010

Hrací plocha

 1. Hrací plocha má tvar obdélníku: délka 44-54m, šířka 22-30m.
 2. Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje jsou 2,5 m do strany od každé brankové tyče a 6 m kolmo od branky směrem k půli hřiště. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky, tj. 1 m za brankovým územím.
 3. Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.
 4. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její minimální vnitřní rozměr je 3x2 m. Doporučeným rozměrem je 3,8x 2,25 m . Není-li branka vybavena sítí nebo je-li sít poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základe vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.

Míč

 1. Míč pro malou kopanou je shodný s míčem na kopanou, velikost č.5.
 2. Míč muže být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

Počet hráčů

 1. Hry se zúčastní dvě mužstva, každé má na hrací ploše nejvýše 6 hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
 2. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, je-li o tom rozhodčí předem uvědomen. Tato výměna se nepovažuje za střídání.
 3. K utkání musí nastoupit mužstva nejméně s 5 hráči. Během utkání muže počet hráčů klesnout na 4. Klesne-li počet hráčů pod 4, rozhodčí utkání ukončí a výsledku rozhodne výbor OS MKJ.
 4. Počet hráčů uvedených na zápise o utkání je maximálně 20. Všichni hráči uvedení v zápisu o utkání (tedy i na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání od jeho zahájení do podepsání zápisu po jeho skončení. Tzn., že muže být vyloučen i hráč ze střídačky.
  Pokud je hráč vyloučen, jeho mužstvo pokračuje ve hře oslabeno o 1 hráče v poli, až do vyčerpání povoleného limitu 3+1. Pokud klesne počet hráčů pod 4, zápas je ukončen.
 5. Střídání probíhá v přerušené hře, středem jedné ze dvou postranních čar. Nestane-li se tak, rozhodčí hru přeruší a potrestá špatně střídající hráče žlutou kartou.
 6. Kapitán vykonává svou funkci i v době, kdy není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že svou funkci nemůže vykonávat, určí si mužstvo zástupce, který funkci převezme.
 7. Mužstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit.
 8. Za domluvený výsledek, tzn , že se mužstvo nesejde, utkání neodehraje, ale je nahlášen výsledek, budou obě mužstva potrestána pokutou 500,- Kč, a kontumační prohrou.

Výstroj hráčů

 1. Mužstvo nastupuje v jednotném úboru minimálně horní části těla. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi je zakázáno. Dres (nebo tričko) musí být označen číslem, v mužstvu nesmí být stejná čísla!
 2. Oblečení brankáře musí být barevně odlišné od oblečení ostatních hráčů.
 3. Hráč startuje v jakémkoliv druhu sportovní obuvi. Nejsou povoleny kopačky vyměnitelnými kolíky.
 4. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo jiného hráče (např. sádrovou dlahu).
 5. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

Rozhodčí

 1. Rozhodčí má neomezenou pravomoc vyplývající z dodržování pravidel, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a končí až po utkání podepsáním zápisu. Jeho pravomoc se vztahuje i na přestupky vzniklá mino hru, v přerušené hře a před podepsáním zápisu.
 2. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí jsou konečná.
 3. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení hráče sdělí hráči důvod trestu. Totožnost potrestaného musí být mimo veškerou pochybnost.
 4. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se muže v přerušené hře slušnou formou obrátit na rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.
 5. Rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:
  1. pokud počet hráčů jednoho týmu poklesne pod 4
  2. na zákrok policie
  3. při úmrtí nikterého z hráčů
  4. při násilí páchaném na rozhodčím - inzultaci
   Inzultací se rozumí: udeření, kopnutí úmyslné vražení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem, kamenem nebo jiným předmětem, plivnutím apod.
 6. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
  1. pro tmu
  2. pro špatné povětrnostní podmínky a nezpůsobilost hrací plochy
  3. odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím ( 1-2 minuty)
  4. hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni mužstev na výzvu rozhodčího.
  5. Pro trvalý nezájem jednoho ( obou) mužstev na dodržení regulérnosti utkání.
  6. Pro hrubé nesportovní projevy diváku, např. při opakovaném vniknutí na hrací plochu.
  7. Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně.
   Toto ústní napomínání a vyloučení má stejnou platnost jako udělení žluté nebo červeně karty. To, že rozhodčí nemá karty, uvedou kapitáni do zápisu o utkání.

Doba hry

 1. Hraje se 2 x 25 minut s přestávkou nejvýše 5 minut.
 2. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas určený ke hře promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného zdržování hry. Rovněž upozorní kapitány, kolik minut bude nastavovat.
 3. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou mužstev a v případe, že utkání bylo zahájeno se zpožděním, upustit.
 4. V Ligovém poháru se při nerozhodném výsledku po 50-ti minutách ihned provádějí 3 pokutové kopy (viz. Soutěžní rád - oddíl Druhy pořádaných soutěží).
 5. Čekací doba na soupeře i rozhodčího je 5 minut od úředního začátku utkání.

Zahájení hry

 1. Na začátku utkání a při každém přerušení se hra zahajuje výkopem nebo vhazováním.
 2. Minimální vzdálenost hráčů mužstva, jež kop neprovádí je 4,5 metru od míče.
 3. Míč je ve hře tehdy, když při kopu opíše dráhu odpovídající jeho obvodu. Při kopech z vlastního pokutového území musí míč toto území opustit, jinak se kop opakuje.

Dosažení branky

 1. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem a hráči útočícího mužstva neporušili pravidla. Pro uznání branky je důležité postavení míře, nikoliv brankáře.
 2. O dosažení branky rozhoduje rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečně.
 3. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do soupeřovy branky přímo:
  1. z výkopu (zahajovacího, po brance)
  2. z nepřímého volného kopu
  3. z vyhazování brankáře rukou
  4. z autového vhazování
  V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.
 4. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do vlastní branky:
  1. z autového vhazování
  2. ze všech volných kopu
  3. V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.

Postavení mino hru

 1. Postavení mimo hru v malé kopané neexistuje.

Volné kopy

 1. přímý kop, z něhož muže být dosaženo branky
 2. nepřímý kop, z něhož nemůže být dosaženo branky
 3. hráči mužstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 4,5 m od míče, dokud se míč nedostane do hry. Výjimku tvoří případ, kdy bránící hráči stojí na brankové čáře. Při porušení vzdálenosti nechá rozhodčí kop opakovat a provinivší se hráče napomene žlutou kartou.
 4. Hráč, který provádí kop, se může míče dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se mužstvu.
 5. Nepřímý volný kop signalizuje rozhodčí zvednutím ruky.
 6. Volný kop může být rozehrán i bez pokynu rozhodčího s výjimkou situace, kdy rozhodčí oznámí, že volný kop bude proveden, až po jeho pokynu odpískáním.

Pokutový kop

 1. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a byly spáchány ve vlastním pokutovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním pokutovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.
 2. Pokutový kop se provádí ze značky 7 m od středu branky.
 3. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše.
 4. Všichni hráči, kromě brankáře a exekutora, musí být mimo pokutové území a nejméně 4,5 m od pokutové značky.

Výkop od branky

 1. Přejde-li míč brankovou čarou mimo prostor branky vinou útočícího mužstva, provádí se kop od branky.
 2. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa pokutového území.
 3. Míč se dostává do hry, teprve když opustí pokutové území.
 4. Z výkopu od brány lze přímo dosáhnout branky.

Hra brankáře

 1. Brankář smí hrát rukou pouze v pokutovém území.
 2. Malou domu smí brankář chytit rukou pouze, je-li sehrána částí těla od pasu výše. Míč vhozený spoluhráčem z autového vhazování nesmí chytit rukou. Při porušení těchto ustanovení nařídí rozhodčí nepřímý volný kop z místa, kde brankář míč zachytil rukou a potrestá brankáře žlutou kartou.

Rozehrání míče

 1. Mužstvo, které rozehrává míč po jakémkoliv zahájení, či přerušení hry, musí toto rozehrání provést nejpozději do 5 vteřin od okamžiku, kdy je k tomuto rozehrání hráč připraven. (např. stojí s míčem u autové čáry, má míč položený v pokutovém území nebo kdekoliv jindy před rozehráním volného kopu atp.)
 2. Neprovede-li mužstvo rozehrávku do 5 vteřin, rozhodčí přenechá míč k rozehrávce soupeři ze stejného místa (z hranice pokutového. území při výkopu od branky).

Pokuty a odměny

 1. pokuty:
  1. žlutá karta 50,- Kč
  2. červená karta 100,- Kč
  3. kontumace výsledku 100,- Kč
  4. nejednotné dresy 100,- Kč
  5. neoznačení kapitána páskou 100,- Kč
  6. nedonesení míče 100,- Kč¨
  7. domluvený výsledek 500,- Kč, + disciplinární řízení -2 body v konečně tabulce
  8. pořádková pokuta za neúčast na Valné hromadě 500,- Kč
  9. pokud hráč mužstva nebo i příznivec mužstva kouří na hrací ploše nebo po sobě odmítne uklidit odpadky, které zanechal na hřišti (hrací plochou se rozumí hrací plocha a plocha za postranními čarami, tzn. celé území mezi ploty) trestá se mužstvo pořádkovou pokutou 100,- Kč. Rozhodčí nebo člen vedení MK Jihlava zapíše tuto událost do zápisu o utkání.
  10. pokud mužstvo odmítne splnit požadavek rozhodčího nebo člena vedení MK Jihlava , aby pomohlo s úklidem hřiště (donesení nebo odnesení sítí, branek a pomocných tyčí apod.) bude potrestáno pořádkovou pokutou ve výši 200 Kč a disciplinárním řízením.
 2. odměny
  • za konečně umístění v konečně tabulce ligové soutěže:
   1. I.liga - 1.Místo - 1300,- Kč, 2. Místo - 1200,- Kč, 3. Místo - 1100,- Kč
   2. II. liga - 1. Místo - 1200,- Kč, 2. Místo - 1100,- Kč, 3. Místo - 1000,- Kč
   3. III. liga - 1. Místo - 1100,- Kč, 2. Místo - 1000,- Kč, 3. Místo - 900,- Kč
   4. IV. liga - 1. Místo - 1000,- Kč, 2. Místo - 900,- Kč, 3. Místo - 800,- Kč
   5. V. liga - 1. Místo - 900,- Kč, 2. Místo - 800,- Kč, 3. Místo - 700,- Kč
   6. VI. liga - 1. Místo - 800,- Kč, 2. Místo - 700,- Kč, 3. Místo - 600,- Kč
   7. VII. liga - 1. Místo - 700,- Kč, 2. Místo - 600,- Kč, 3. Místo - 500,- Kč
   8. VIII. liga- 1. Místo - 600,- Kč, 2. Místo - 500,- Kč, 3. Místo - 400,- Kč
   9. IX. liga -1. Místo - 500,- Kč, 2. Místo - 400,- Kč, 3. Místo - 300,- Kč
   10. X. liga - 1. Místo - 400,- Kč, 2. Místo - 300,- Kč, 3. Místo - 200,- Kč
   11. XI. liga - 1. Místo - 300,- Kč, 2. Místo - 200,- Kč, 3. Místo - 100,- Kč
  • za konečně umístění v Ligovém poháru:
   1. vítěz - 1000,- Kč
   2. poražený - 700,- Kč
  • odměna rozhodčím v lize a Lig. Poháru: 100,- Kč, za zápas

Sazebník trestu za porušení pravidel

 • slovní inzultace rozhodčího (jakékoliv hrubé nadávky, pokřikování, atp. či opakované, byt slušné pokřikování na rozhodčího po již dříve udělené ŽK ) - CK + 2x-5x stop
 • fyzická inzultace (viz bod 5. 6 oddíl rozhodčí) - CK, ukončení zápasu + 10x stop
 • zadržení protihráčce rukou v gólové šanci - CK + 1x stop
 • úmyslné hraní rukou, které zastaví akci soupere - CK + 1x stop
 • hra brankáře rukou mimo pokutové území - ŽK
 • sražení protihráčce zezadu, či jiný zvlášť nebezpečný faul - CK + minimálně 2x stop
 • napadení protihráčce, či vzájemná potyčka v přerušené hře (udeření rukou, loktem, nohou, hlavou, plivnutí atp. ) - CK + 3x-5x stop
 • napadení protihráčce, či vzájemná potyčka v přerušené hře jež způsobí zranění (udeření rukou, loktem, nohou, hlavou, atp. ) - CK + 1 rok - doživotní stop
 • neoprávněný start - kapitán mužstva, které se provinilo - 3x stop
 • hráč, který neoprávněné nastoupil - 5x stop
O trestech za ČK, či jiný přestupek proti Pravidlům MK nebo Soutěžního řádu MK v ostatních případech rozhodne Disciplinární komise na základě zápisu o utkání, výslechu rozhodčích, zástupců zainteresovaných mužstev a případných svědků.
Vynesené tresty se vztahují na utkání I. - X. ligy a Ligového poháru.


Skluzy

je zakázán skluz - výklad:
Skluzem se rozumí jakékoliv klouzání se vpřed či do stran po povrchu hrací plochy za využití jeho kluzkosti za účelem zabránit protihráči v další hře. Pokud není skluz veden proti osobě protihráče nebo jiným nebezpečným způsobem, netrestá se. Nezáleží na vzdálenosti od protihráče, ale na směru vedení zákroku. Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem, trestá se volným přímým kopem. Pokud je při tom protihráč nebezpečně ohrožen, trestá se navíc napomenutím. Pokud dojde k přímému zasažení protihráče, trestá se vyloučením. Brankáři ve vlastním pokutovém území je povoleno hrát skluzem i při souboji o míč za předpokladu, že si nepočíná nebezpečně vůči protihráči. v Jihlavě 5.4.2009


Diskuze

diskuze

Nejbližší zápasy:

Sponzoři: